Sök

Stockholms stads trygghetspris 2023 till Farsta Trygghetsforum

Foto av representanter från Farsta Trygghetsforum som tar emot Stockholms stads trygghetspris

Peter Aasa kommunpolis i lokalpolisområde Farsta, Gabriella Luoma brottspreventionssamordnare Farsta stadsdelsförvaltning, Gunilla Ekstrand stadsdelsdirektör Farsta stadsdelsförvaltning, Lotta Vidén Hållbarhetsutvecklare Familjebostäder och Mikael Sundberg kommunpolis i lokalpolisområde Farsta.  Bild: Sandra Holmqvist, Brottspreventionssamordnare Enskede-Årsta-Vantör

Farsta Trygghetsforum får priset för projektets innovativa utveckling av samverkan för ett tryggare Farsta.

Farsta trygghetsforum består av ett stort antal aktörer från bland annat Stockholms stad, polisen, civilsamhället och näringslivet. Genom ett digitalt kartverktyg skapar de gemensamt en lägesbild, som ligger till grund för trygghetsskapande åtgärder.

Mikael Sundberg och Peter Aasa, kommunpoliser i lokalpolisområde Farsta, ingår i forumet och var under torsdagen den 26 oktober med för att ta emot 2023 års trygghetspris från Stockholms stad.

– Det känns ärofyllt och roligt att Farsta Trygghetsforum vunnit trygghetspriset! Jag tror att det blir ett lyft för alla deltagare i samverkansinsatsen, och ett tydligt kvitto på att vi gör ett bra arbete, säger Peter Aasa.

 – Genom att dela lägesbild med andra aktörer skapar vi en större bild av stadsdelens behov av trygghetsarbete. I verktyget har vi möjlighet att se mönster utifrån olika aktörers perspektiv. Vi gör helt enkelt varandra bättre, berättar Mikael Sundberg.

– Jag är stolt över att det som började som en tanke har växt till ett väl fungerande brottsförebyggande verktyg genom Farsta Trygghetsforum. Nu hoppas jag att det sprids till andra stadsdelar, säger Anders Djurestad, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Farsta.

Stockholms stads motivering:

Farsta Trygghetsforum har på ett innovativt sätt utvecklat det lokala trygghetsskapande arbetet. I detta forum deltar ett stort antal aktörer från bland annat Stockholms stad, polisen, civilsamhället och näringslivet. Med hjälp av ett digitalt kartverktyg skapar de gemensamt en tydlig bild av var de viktigaste utmaningarna i trygghetsarbetet finns. Utifrån denna lägesbild kan aktörerna snabbt vidta konkreta åtgärder. På så sätt har Farsta Trygghetsforum bidragit till arbetet för ett tryggare lokalsamhälle. Den metod som har utvecklats kan även bidra till att stärka samverkan för att öka tryggheten i hela staden."

Prissumman är på 50 000 kronor.

Trygghetspriset har delats ut årligen sedan 2012 i syfte att stimulera verksamheter som bidrar till en ökad trygghet i staden. Priset är tänkt att fungera som inspiration, med syfte att metoder och arbetssätt kan överföras till andra verksamheter i Stockholm. Målgrupper för trygghetspriset är verksamheter eller organisationer som är värda att uppmärksammas för ett framgångsrikt trygghetsskapande arbete. Temat för priset 2023 var stärkt samverkan för ökad trygghet. 

Vinnaren utses av en jury bestående av:

Alexander Ojanne, ordförande Social- och trygghetsborgarrådet Stockholm stad
Mattias Larsson, generaldirektör Brottsförebyggande rådet
Mattias Andersson, tillförordnad regionpolischef i Stockholm
Anna Conzen, tillväxtdirektör Länsstyrelsen i Stockholm
Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör Stockholm stad

Farsta Trygghetsforum

Projektet startade för ungefär två år sedan, ur ett behov av att samordna flera aktörers lägesbilder och trygghetsskapande arbete. Genom ett digitalt kartverktyg delar inblandade aktörer lägesbild med varandra på ett lättillgängligt sätt. Allt som uppmärksammas som avvikelser i området kan läggas in på aktuell plats i kartan. Det ger en gemensam bild av problem i området och möjlighet att samverka åtgärder.

Forumet träffas en gång i månaden för att gå igenom avvikelser som uppmärksammats och följa upp åtgärder på platserna. Verktyget skapar goda förutsättningar för uppföljning då geografisk plats, datum och tid registreras.